Minggu, 22 November 2009

The Faith

Suatu hal yang ada dalam diri anda yang erat hubungannya dengan suatu yang anda yakini, itulah “faith” atau “kepercayaan. Setiap orang yang ada di bumi ini dapat dikatakan mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Disisi lain ada banyak kepercayaan yang ada di setiap individu tersebut. Jika kitaambil salah satu nya, mungkin kita dapat menemmukan kesamaan antara individu satu dengan yang lainnya. Tetapi itu pun juga terdapat perbedaan tingkat dari suatu kepercayaan itu. Ada tingkat rendah, sedang, dan tinggi.
Mungkin terlalu memikirkan hal ini tergolong membuang waktu bagi kita. Tetapi kita perlu tahu untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari orang lain dan berusaha mempercayai orang lain itu susah. Tidaklah semudah mengedipkan mata kita.
Dalam hal mendapat suatu kepercayaan dari orang lain .kebanyakan dari kita pasti akan selalu memperlihatkan kebaikan kita kepada orang itu atau jaga image setiap waktu. Kebanyakan dari kita menganggap hal itu adalah cara yang paling baik dan tercepat. Padahal belum tentu orang lain suka dengan sikap kita yang sebenarnya. Siapa tahu dengan kita yang apa adanya dapat lebih mudahmendapat suatu kepercayaan tanpa ada rasa takut akan ketahuan yang ada sebenarnya pada diri kita kelak. Jika kita mendapatkan suatu kepercayaan dengan diri kita yang apa adanya ,maka kepercayaan itu akan terkesan sangat kuat. Jika kita sudah mendapatkan suatu kepercayaan, kita harus menjaganya sebaik mungkin. Karena jika suatu kepercayaan itu hilang akan lebih sulit mengembalikannya daripada memulainnya dari awal.
Sebaliknya dalam hal mempercayai orang lain kita juga harus hati-hati. Kebanyakan orang lain pasti menunjukkan kebaikannya saja. Jadi belum tentu semua orang yang kita temui itu baik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar